Sake Bosma 
De Ruiten 15 
8313 AW  Rutten 

Aan: L. de Vries College 
L. de Vries 
Willem de Ryterlaan 
5312 BL Leeuwarden 

Rutten, 20 maart 2018 
 

Betreft: vacature docent aardrijkskunde 

Geachte heer de Vries 

Ik wil graag solliciteren naar de vacature van Aardrijkskunde Leraar VMBO voor L. de Vries College. De vacature sprak mij meteen aan toen ik hem zag in de krant. Ik zou mezelf graag in deze brief willen voorstellen en ook mijn idee over aardrijkskunde lessen aan u voorleggen. Ik ben Sake Bosma en ik ben 21 jaar oud en woon in Rutten. Ik studeer aan de NHL in Leeuwarden. Hier volg ik de opleiding 2e graads leraar aardrijkskunde.  

Ik denk dat ik goed in uw team pas, omdat jullie visie van de school overeenkomt met mijn idee van lesgevenIk vind het namelijk net als uw school belangrijk dat de leerlingen veel samenwerken en opdrachten samen maken. Dit is belangrijk, omdat dan de leerlingen interactie met elkaar hebben. Dit vind ik belangrijk omdat leerlingen zo het meest leren.  zegt daar het volgende over‘’ Uit de meta-analyse van onderwijskundige onderzoeker slavin blijkt namelijk dat samenwerkend leren het meest effectief is’’. Ook is het belangrijk dat je samenwerken stimuleert, hier zullen leerlingen later op hun werk of studie veel mee in aanraking komen 

 

Ook wil ik de individuele bijdrage stimuleren, dit wil ik gaan doen door de leerlingen om een persoonlijke bijdrage te vragen. Dit wil ik gaan doen door bij de gevraagde werkstukken en opdrachten de leerlingen vragen om een eigen verantwoording, hier beschrijven ze in wat ze gedaan hebben en met wie, zodat iedere leerling zijn best doet en niet dat een leerling heel het werkstuk of opdracht maakt en de rest mee profiteert. Dit voorkomt ook stress en ergernissen in de klas.  

 

Daarnaast vind ik het belangrijk dat je de les op een goede manier laat beginnen. Dit wil ik doen door aan het begin iedereen te begroeten bij de deur en ze welkom te heten. Hierdoor raak je in contact met de leerlingen en zorg je ervoor dat ze een fijne binnenkomst hebben.  

 

Ik wil dat mijn lessen pakkend zijn. Dit wil ik gaan doen door eerst een goede opening en introductie te geven met voldoende informatie met daarna een opdracht. Hierdoor heb je structuur in je les. Dat belangrijk is voor de leerlingen.  

Tijdens de opening wil ik een kleine introductie geven waarover we het die les gaan hebben. Hierbij wil ik veel kranten koppen en nieuws berichten betrekken, zodat het actueel is. Dit vind ik namelijk belangrijk, omdat hierdoor leerlingen het beter kunnen begrijpen en het ze meer aanspreekt. Visueel is belangrijk voor aardrijkskunde, hiermee verbeter je ook meteen hun geografische besef. Dit wil ik gaan doen door mij goed voor te bereiden en te kijken of het onderwerp ook in de buurt kan vinden, lukt dit niet zorg er dan voor dat je het nog wel visueel kan maken met een kaart of een filmpje. Ook wil ik de voorkennis over het onderwerp testen, dit wil ik gaan doen door verschillende werkvormen of door vragen te stellen.  

Het is belangrijk dat de lessen steeds op verschillende manieren worden geven, zodat je niet de hele tijd hetzelfde doet. Dit vind ik namelijk belangrijk omdat de leerlingen niet constant dezelfde lessen krijgen maar ook voor jezelf is het belangrijk dat je afwisseling houd ,. Dit houdt het werk leuk en zorgt er elke keer weer voor dat je weer goed moet nadenken over de lesstof en lesopbouw. Dit wil ik gaan doen door op verschillende manieren de les voor te bereiden. Dus de ene les geef ik een gewone les; eentje met beamer of een Kahoot of een andere onlinemethode voor in de klas. Maar ook lessen met juist veel uitleg en tekeningen en afbeeldingen. Dit wil ik, omdat je dan leerlingen op verschillende manieren kunt bereiken. Ook wil ik veranderen in de werkvormen en opdrachten. Zoals experts vorm, presentaties maken of een werkstuk. Waardoor je de leerling ook op andere manieren leert kijken naar aardrijkskunde. 

 

Visueel maken en werken met atlassen vind ik ook belangrijk. Dit wil ik gaan doen door ook opdrachten met de atlas te maken. Maar ook door tijdens de les aan de hand van een atlas of een schoolkaart de onderwerpen uit teleggen. Hierdoor krijgen de leerlingen een brede topografische kennis en weten ze globaal waar iets zich bevindt of gebeurd is.. 

 

De aardrijkskunde dimensies vind ik ook belangrijk om veel te behandelen. Die wil ik tijdens de lessen naar voren laten komen. Dit wil ik gaan doen door bijvoorbeeld bij een les over klimaten te kijken of dit invloed kan hebben op de natuurlijke, economische, politieke en sociale dimensies. Dat is belangrijk omdat zo de leerlingen gaan nadenken en breder gaan kijken naar aardrijkskunde.   

 

Dit zijn de vier punten die ik het belangrijkste vind tijdens mijn lessen en hoe ik denk over lesgeven. Graag zou ik ze willen toelichten tijdens een gesprek. Hierover mag u mij contacten via de mail (bosm1702@student.nhl.nl) of de telefoon (06-19962382). 

 

Ik hoor graag van u. Alvast bedankt. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 Sake Bosma