Site en Situation

Bij situation  leg ik uit hoe Sint Nicolaasga is vormgegeven. Dit doen we aan de hand van verschillende aspecten namelijk: fysische, plek en de status van Sint Nicolaasga ten opzichte van de rest van de streek.  Bij site kijken we naar de bodemgesteldheid en verkaveling bij Sint Nicolaasga (Briney, A. 2018)

Sint Nicolaasga

Sint Nicolaasga is een dorp in Zuid-Friesland (figuur 2) en telt tussen de 4000 en 5000 inwoners. Tot 2014 behoorde Sint Nicolaasga tot de gemeente Skasterlân nu behoort het tot de gemeente de Fryske Marren (figuur 1) (de Friese Meren) dat 51.265(Cbs, 2016) inwoners telt. De Fryske Marren is een fusie van drie gemeentes in 2014 Skasterlân, Lemsterland en Gaasterland-Sloten. Het heet de Fryske marren, omdat de omgeving van de gemeente rijk is aan meren waaronder het Tjeukemeer en het Slotermeer (Wikipedia, 2018). 

Figuur 1: Fryske Marren (Google. 2018)

De kaarten 

Op de kaarten hieronder kunt u goed de groei van Sint Nicolaasga zien. Hierbij heb ik vooral gelet op belangrijke veranderingen die waar te nemen zijn op deze kaarten. Ik heb deze foto's gebruikt van topotijdreis, dit is een website waar je alle kaarten door de jaren heen kan bekijken (topo tijd reis, kadaster. 2018). De eerste kaart komt uit 1815 dit is het jaar dat Nederland onafhankelijkheid kreeg en een koninkrijk werd. Sinds die tijd is de overheid kaarten gaan maken en verzamelen, daarom begint het in 1815(figuur 3). Op de kaart is alleen de ligging van de plaatsen te zien. De kaart is niet gedetailleerd. Vanaf 1850 (figuur 4) wordt het beter zichtbaar waar de huizen staan en wordt de verkaveling ook getekend. Van 1950 tot 1970 (Figuren : 6, 7) is er een lichte groei te zien in Sint Nicolaasga. Vanaf 1980 (Figuur 8) groeit Sint Nicolaasga heel snel. Dit heeft meerdere redenen namelijk: een betere verharde weg en er komt een snel weg die naar Joure en Heerenveen gaat (Dijkstra, 2018) .  Vanaf 1990 (Figuur 9) zie je dat het industrietrein word gebouwd en groeit, hierdoor komt er meer werk en groeit het dorp verder.   

Sint Nicolaasga ten opzichte van de streek

Sint Nicolaasga heeft een centrale ligging met veel kleine dorpjes om het dorp heen. Zie figuur 12 zoals: Idskenhuizen, Langweer, Tjerkgaast, Follega en Scharsterbrug. Sint Nicolaasga heeft de belangrijkste benodigdheden zoals een supermarkt, drogist, café en wat restaurants waarmee ze de buurt kunnen bedienen. Voor grotere boodschappen  zoals kleding, decoratie en andere dingen om voor te winkelen zullen de inwoners naar Lemmer, Joure of Heerenveen moeten waar er winkelcentrums zijn met meerdere winkels. Voor scholen is het vergelijkbaar er zijn drie basisscholen voor verschillende geloven en normen en waarden. Zodra de kinderen naar een middelbare school moeten, kunnen ze naar de drie andere grotere plaatsen Lemmer, Joure en Heerenveen. Voor het Mbo moeten ze naar Heerenveen waar ze verschillende opleidingen hebben. Doordat er een snelweg langs Sint Nicolaasga ligt kunnen de inwoners makkelijk naar de verschillende plaatsten en dit verkort hun reistijden. Het openbaar vervoer rijdt binnen door en duurt daardoor stukken langer dan het reizen met de auto, zoals u kan zien op de afbeelding. 

Bodemgesteldheid

In de omgeving van Sint Nicolaasga is op beide afbeeldingen te zien dat er veel veen, zand en zand met klei ondergrond is. In de dwarsdoorsnede (figuur 13) van het gebied is goed te zien wat voor verschillende lagen zich  in de bodem bevinden. Op de afbeelding (figuur 14) van boven af is vooral het boven aanzicht te zien van de bodem. Rond om het dorp is vooral dekzand aanwezig, dit is op beide afbeeldingen te zien. Tussen het zand en het veen gebied bevindt zich een plek met zavel of zand met klei, dus een bodem die uit verschillende grondsoorten bestaat. Tegen de meeren aan in het gebied is er vooral veen te vinden. De dwarsdoorsnede heb ik gemaakt via Dinoloket, dit is een website waar je doorsnedes en informatie van de bodem kunt vinden en opvragen. 

Door dat er rond om het Tjeukemeer veen te vinden is werd hier vroeger turf ontgonnen. Wat er voor zorgde dat het gebied waar het veen ontgonnen werd moest worden ingepolderd (figuur 15) dit is in de 19 eeuw gedaan. Dit is te zien aan afbeelding landaanwinning vanaf 1300. In de dwarsdoorsnede zie je ook dat het Tjeukemeer twee meter lager licht dan het dorp Sint Nicolaasga. 

Structuurschets

Hieronder zie je een structuurschets deze heb ik zelf gemaakt. Dit heb ik gedaan om zo een beter beeld te geven van het dorp en de elementen waar ze zich bevinden. Als u erop klikt vergroot de afbeelding zich.

Bronnen

Site en situation

Bosma, S. (sd). Informatiebord Sint Nyk. Sint Nicolaasga. Opgeroepen op mei 7, 2018

Briney, A. (2018, januari 4). site-and-situation. Opgeroepen op mei 30, 2018, van thoughtco: https://www.thoughtco.com/site-and-situation-1435797

Sint Nicolaasga

Figuur 1: Google. (sd). maps. kaart Sint Nicolaasga . Google, Sint Nicolaasga. Opgeroepen op mei 30, 2018, van Googke: https://www.google.nl/maps

Figuur 2: Google. (sd). maps. kaart Fryske marren. Google, Sint Nicolaasga. Opgeroepen op mei 30, 2018, van Googke: https://www.google.nl/maps

Overheid. (2016). in uw buurt. Opgeroepen op mei 28, 2018, van CBS: http://www.cbsinuwbuurt.nl

Wikipedia. (2018, mei 21). de Friese meren. Opgeroepen op mei 28, 2018, van Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Friese_Meren

De kaarten

Dijkstra. (2018, Mei 7). Sint Nyk. (S. Bosma, Interviewer)

Figuur: 1 tot 11 Topotijdreis. (sd). Sint Nicolaasga. Kadaster, Sint Nicolaasga. Opgeroepen op mei 30, 2018, van https://www.topotijdreis.nl

Sint Nicolaasga ten opzichte van de streek

Figuur: 12 Google. (sd). Sint Nicolaasga. Google, Sint nicolaasga. Opgeroepen op mei 28, 2018, van www.google.nl/maps

9292.(sd). Opgeroepen op mei 28, 2018, van 9292: https://www.9292.nl

Bodemgesteldheid

Figuur: 15 Bosatlas, D. (2009). van ondergronds Nederland. de bosatlas van ondergronds Nederland. NoordHoff atlasproducties, Groningen. Opgeroepen op mei 30, 2018

Figuur: 13 Dinoloket. (sd). dwarsdoorsnede Sint Nicolaasga. Dinoloket. Opgeroepen op mei 28, 2018, van https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens

Figuur: 14Edugis. (sd). opervlakkte Sint Nicolaasga. Edugis. Opgeroepen op mei 28, 2018, van https://www.Edusgis.nl

structuurschets

Figuur: 16 Bosma, S. (2018). Sint Nicolaasga. Opgeroepen op juni 18, 2018.