Opdracht B

Brief voor de leraar.

Beste collega,

Deze veldwerk opdrachten is voor de klassen 2 Vwo, en de opdrachten zullen op deze groep aan sluiten. De leerdoelen van dit veldwerk zijn:

 1. De leerling kan een kaart lezen en deze gebruiken bij de opdrachten (I).
 2. De leerling kan grote verschillen van vroeger en nu van het dorp Sint Nicolaasga benoemen en verklaren (O).
 3. De leerling kan verschillende aardrijkskundige begrippen toepassen op Sint Nicolaasga (T).
 4. De leerling kan samenwerken in groepjes (I).

Om deze leerdoelen te behalen zijn er verschillende opdrachten in het dorp Sint Nicolaasga. Dit mogen de leerlingen in groepjes van 3 a 4 leerlingen gaan doen. Bij de opdrachten zullen ze veel moeten vergelijken, want het thema is Sint Nicolaasga vroeger en nu. Bij de opdrachten zullen veel kaarten aan de pas komen, om zo hun geografisch besef  te vergroten en het te concretiseren. Tijdens de verwerking van de opdrachten is het handig om tussen de verschillende punten te gaan kijken en de leerlingen zowaar te helpen met de opdrachten. Als leraar om de benodigde kennis te krijgen over het onderwerp graag de website http://hetdorpsintnyk.jouwweb.nl door lezen.

Voorbereiden:

 1. Groepjes indeling
 2. Pennen, linialen, verschillende kleuren potloden of stiften
 3. Uitprinten van de opdrachten boekjes
 4. Extra leraren of begeleiders
 5. Lees de opdrachten boekje door en/of maak het een keer
 6. Website door lezen en informatie verzamelen

Succes en veel plezier het veldwerk!!

 

 

Introductie brief leerlingen

Beste leerlingen van 2Vwo,

Wij gaan deze week op veld werk in het dorp Sint Nicolaasga.

Dit word een leuke en leerzame middag. Het thema van de middag zal zijn Sint Nicolaasga Vroeger en nu. Er zullen verschillende opdrachten gemaakt worden over dit thema, die in groepjes gemaakt mogen worden. De opdrachten moeten wel individueel in gevuld worden op het opdrachten boekje die je na de middag moet inleveren, Hij telt namelijk voor 30% mee voor dit hoofdstuk. De begrippen van dit hoofdstuk zullen terugkomen tijdens de opdrachten, dus ter voorbereiding kun je de begrippen nog even door nemen. Wil je alvast meer weten over Sint Nicolaasga kijk dan even op de volgende site: http://hetdorpsintnyk.jouwweb.nl

 Er zullen verschillende leerdoelen zijn die jullie gaan leren namelijk:

 1. Je kan een kaart lezen en deze gebruiken bij de opdrachten (I).
 2. Je kan grote verschillen van vroeger en nu van het dorp Sint Nicolaasga kunnen herkennen en uitleggen (O).
 3. Je kan verschillende begrippen toepassen op Sint Nicolaasga (T).
 4. Je kan samenwerken in groepjes (I).

Ik hoop dat jullie er zin in hebben net als ik. Het enige wat jullie moeten mee nemen voor de middag is:

 1. Eten en drinken
 2. Pen en stiften of potloden
 3. Liniaal, geodriehoek

En natuurlijk een goed humeur

Tot (datum).

 

 

Verantwoording

Hier beschrijf ik waarom ik voor het veldwerk heb gekozen. In dit stuk verwijs ik naar mijn sollicitatiebrief en het boek Handboek vakdidactiek aardrijkskunde hoofdstukken 6 en 7.  

Ik heb gekozen om te werken in groepjes, omdat  

 Zegt dat er vijf werkvormen van concretiseren zijn. Deze sluiten bij elkaar aan en zorgen voor een breed beeld van het dorp. Deze vorm wil ik toepassen en vind ik ook belangrijk als leraar dat je door deze punten de leerlingen veel kan laten leren.

Kaarten zijn belangrijk voor de leerlingen want zo zegt (van den Berg, 2009) ‘’aardrijkskundedocenten moeten de leerlingen vakinhoudelijke kennis bijbrengen en dat doen aan de hand van kaarten en andere visuele middelen’’ Dit geeft aan dat je dus met afbeeldingen en kaarten moet gaan werken om de leerlingen te bereiken.

Maak een Gratis Website met JouwWeb