De hervormde kerk van Sint Nicolaasga is een kerk die centraal in het dorp licht met daaromheen een kerkhof. Op deze pagina ga ik meer vertellen over de hervormde kerk van Sint Nicolaasga en ook ga ik het over de gemeente van de kerk hebben.

De hervormde kerk 

De hervormde kerk is in 1722 in gebruik genomen. De kerk is gebouwd op een Gaast. Dit is een natuurlijke bult van kleileem en zand die is ontstaan in de laatste ijstijd. De koepel op de kerk is er later op geplaatste, want op een tekening van meneer Stellingwerf in 1723 (figuur 24) is er geen koepel te zien maar een klokkensteel(Algra, A. 1960). Een koepel word ook wel een dakruiter genoemd in de de dakruiter van de kerk in Sint Nicolaasga zitten klokken uit het jaar 1467 die uit de voormalige kerk van Legemeer komen (informatie bord kerk Sint Nicolaasga). 

De gemeente en de kerk

De kerk van Sint Nicolaasga is nu een PKN-gemeente geworden die "op 'e noed" heet. Het is een gemeente die samen werkt met andere dorpen. Zij hebben samen diensten en activiteiten. De dorpen die samenwerken zijn: Idskenhuizen, Tjerkgaast, Legemeer, Doniaga en Sint Nicolaasga de gemeente telt ongeveer 1100 leden ("op 'e noed", 2018). De diensten worden elke week in een andere kerk gehouden in een van de dorpen. Naast de diensten organiseren ze ook van alles voor de jongeren en ouderen in de dorpen om zo mensen te laten zien hoe ze zijn en dat ze elkaar kunnen helpen. Als u meer in formatie wilt over de gemeente klik op de link "op 'e noed".

 
 

 

Bronnen

Bosma, S. (2018). De hervormde kerk. Sint Nicolaasga. Opgeroepen op mei 31, 2018

De hervormde kerk

Algra, A. (1960). De historie gaat door het eigen dorp. Deel 6. Leeuwarden: Friesch Dagblad. Opgeroepen op mei 31, 2018

Anwb. (2015). hervormde kerk. Sint Nicolaasga. Opgeroepen op mei 31, 2018

Figuur: 24 Stellingwerf. (1723). Hervormde kerk 1723. Sint Nicolaasga. Opgeroepen op mei 31, 2018

De gemeente en de kerk

Figuur: 25 Bosma, S. (2018). De hervormde kerk 2. Sint Nicolaasga. Opgeroepen op mei 31, 2018

Figuur: 26 Bosma, S. (2018). Informatie bord op e noed. Sint Nicolaasga. Opgeroepen op mei 31, 2018

Protestantse kerk. (2015-2018). gemeente. Opgeroepen op mei 31, 2018, van pkn-openoed: http://pkn-openoed.nl/anbi/gemeente/

Maak een Gratis Website met JouwWeb