Door heel Friesland waren er in de 20 eeuw zeventien tramlijnen. Een van deze tramlijnen liep van Lemmer naar Joure. Deze ging langs Sint Nicolaasga, dit was een belangrijk vervoersmiddel in Friesland. Hier ga ik vertellen waar deze langs liep en wat voor invloed het heeft gehad op Sint Nicolaasga en wat er nu mee gedaan is.  

De tramlijn

De tramlijn werd op 12 augustus 1901 in gebruik genomen. De tramdienst liep van Lemmer naar Joure en ging langs de volgende dorpen: Lemmer, Follega, Sint Nicolaasga en Joure (Figuur: 27). Tot 1947 mocht de tram gebruikt worden voor passagiers vervoer, daarna heeft het tot 1968 gediend als goederen transport. Op 10 juni 1968 werd de tramlijn op geheven (Wikipedia. 2017). Omdat de mensen niet meer afhankelijk waren van de tramlijnen en er werd meer via de weg vervoerd. Doordat de A6 werd aangelegd van Joure naar Muiderberg werd het noorden verbonden met de Randstad. De A6 werd in 1974 in gebruik genomen.  

Invloed van de tramlijn

De tramlijn was van groot belang voor Sint Nicolaasga en de streek. Eerst werden de mensen die niet in het dorp zelf werkten gebracht naar Scharsterbrug waar een grote melkfabriek staat of naar Joure waar Douwe Egberts staat, door de tram lijn konden ze dus makkelijker bij hun werk komen (Dijkstra. 2018). Meneer Dijkstra heeft mij tijdens het interview verteld dat de tram ook belangrijk was voor de boeren en andere bedrijven in het dorp. Omdat er via de tram ook veel goederen naar het dorp konden komen. Deze werden door verscheept naar Amsterdam en andere grote plaatsen of werden gebruikt door de bedrijven in de buurt. " Ik heb vroeger zo vaak die tram vervloekt" zie meneer Dijkstra toen ik vroeg wat voor producten de tram vervoerde. Hij moest namelijk zijn vader helpen met alle goederen van de tram halen voor het bedrijf van zijn vader. Zijn vader had een groothandel voor materialen en producten voor de boeren. Maar de tram vervoerde veel verschillende producten. Van materialen als hout, stenen tot eten en andere producten. 

De tramlijn nu

Na 1968 is de trambaan helemaal weg gehaald. Het stuk van Sint Nicolaasga naar Joure is nu een fietspad (Figuur 28) en loopt via de weg die de tram vroeger ook heeft gereden. In sommige gevallen loopt nu het fietspad over het erf van een boer en word het bedrijf doorkruist door het fietspad. Het tram station van Sint Nicolaasga (figuur 29) staat er nog steeds en is aan het einde van het fietspad. Het gebouw word nu gebruikt als een plek waar jongeren bij elkaar kunnen komen. Ook organiseren zij verschillende activiteiten De Wissel Sint-Nyk

Bronnen 

Diezeveld, L. (1937). De tram te Huisterheide. Sint Nicolaasga. Opgeroepen op juni 7, 2018, van http://www.tresoar.nl/Pages/OnderZoeken.aspx#/?q=sint%20nicolaasga&p=6

de tramlijn

Figuur: 27 contributors, O. (2010). tram Lemmer- Joure. Wikipedia, Joure. Opgeroepen op juni 7, 2018, van https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tramlijn_joure_lemmer.png

Wikipedia. (2017, september 14). Tramlijn Joure - Lemmer. Opgehaald van Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Tramlijn_Joure_-_Lemmer

invloed van de tramlijn

Dijkstra. (2018, mei 7). Sint Nicolaasga. (S. Bosma, Interviewer) Opgeroepen op juni 7, 2018

De tramlijn nu

Figuur: 28 Bosma, S. (2018). Fietspad . Sint Nicolaasga. Opgeroepen op juni 7, 2018.

Figuur: 29 Bosma, S. (2018). Oude tramhalte . Sint Nicolaasga. Opgeroepen op juni 7, 2018.

desintnykster. (2018, februari 26). desintnykster. Opgehaald van grote-aanpak-de-wissel-in-fases: https://www.desintnykster.nl/nieuws/2326-grote-aanpak-de-wissel-in-fases

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb